“De resultaten van Buro 1075 zijn altijd zichtbaar op straatniveau”

"Buro 1075 is als geen ander in staat om dragende stakeholders met uiteenlopende belangen eigenaar te maken van de uitdagingen die er liggen in winkelgebieden"

Duurzame oplossingen voor een vitalere leefomgeving

Buro 1075 streeft naar bruisende winkelgebieden waar een gezonde balans is tussen economische activiteit, leisure en woongenot en waar eigenaarschap van verschillende vraagstukken breed gedragen wordt. Buro 1075 werkt aan participatie die leidt tot kwalitatief gedragen plannen waarin bewoners en ondernemers zich herkennen.

Duurzame coalities smeden met ondernemers, bewoners, initiatiefnemers, overheden en kennispartners vormen de bouwstenen van de werkwijze. Deze aanpak is gericht op co-creatie en is altijd een combinatie van praktijk en theorie waarin elke stakeholder in zijn kracht wordt gezet. De resultaten van Buro 1075 zijn altijd zichtbaar op straatniveau. Buro 1075 werkt in opdracht van overheden, vastgoedeigenaren en kennisinstellingen.

Buro 1075 is een verwijzing naar postcode 1075..

...in Amsterdam Zuid. Het gebied waar oprichter Redouan Boussaid het eerste levenslicht heeft gezien en ruim 25 jaar heeft gewoond. Daar is het inzicht ontstaan in het effect van veranderende samenstelling van wijken en de daarmee gepaard gaande dynamiek.

In 1075 begon de ontdekkingsreis langs vele grote wereldsteden. Elke nieuwe stad en nieuwe cultuur gaf nieuwe inzichten in hoe bewoners en ondernemers zich verhouden tot hun leefomgeving, hoe zij invulling geven aan eigenaarschap, welke rol hun cultuur speelde bij de vormgeving van hun leefomgeving en hoe een betrokken of juiste afwezige overheid zich in hun domein manifesteerde.
Al deze inzichten hebben geleid tot een werkwijze die in de basis uitgaat van de kracht van mensen en hun streven naar eigenaarschap over onderwerpen die hen nauw aan het hart liggen en een grote impact heeft op hun leefomgeving.

Over Redouan Boussaid

Redouan Boussaid is oprichter van Buro 1075. Een bureau dat zich richt op stedelijke en economische ontwikkeling. Buro 1075 is een verwijzing naar postcode 1075 in Amsterdam Zuid, het gebied waar Redouan het eerste levenslicht heeft gezien en ruim 25 jaar heeft gewoond.

Opgroeien in een stad als Amsterdam is rijkdom. Het brengt je op jonge leeftijd in contact met veel mensen met een andere achtergrond. Op school, op het pleintje en op de werkvloer leer je schakelen tussen verschillende waarden en normen. Het geeft je inzichten in de leef- en denkwerelden van je buurtbewoners. Door het opgroeien en later werken in een multiculturele stad ontwikkel je skills om je te identificeren met je omgeving en de mensen die er wonen en werken. Al die inzichten vallen op latere leeftijd als een puzzel in elkaar als je veel steden in de wereld bezoekt en de dynamiek van de verschillende leefomgevingen leert begrijpen.  

In 1075 is de ontdekkingsreis begonnen.

Neem contact op met ons