Wat wij doen

Duurzame coalities smeden met ondernemers, bewoners, initiatiefnemers, overheden en kennispartners vormen de bouwstenen van de werkwijze.

Transformatie winkelgebieden

Door stedelijke ontwikkelingen verandert de samenstelling en uitstraling van veel winkelgebieden. De snelheid waarmee dat gaat, gaat vaak ten koste van de bestaande kwaliteit en DNA van een winkelgebied.
Buro 1075 heeft ruime ervaring met het 'begeleiden' van dergelijke transformaties in grootstedelijke omgevingen.
Ondernemers krijgen tools en skills aangereikt om in te spelen op de behoeftes van nieuwe bewoners zonder daarbij de eigen identiteit te verliezen. Ons werk in deze winkelgebieden kenmerkt zich door continu de juiste balans te vinden tussen nieuwe positieve impulsen aanjagen en het bewaken van het bestaande DNA in een winkelgebied. Gebiedsontwikkeling is bij voorbaat een ideale kans om tot vernieuwende integrale oplossingen te komen voor duurzame wijken. Onze inzet in gebieden die aan de vooravond of midden in de ontwikkeling zitten bieden ons de gelegenheid om nieuwe gedurfde oplossingen voor te dragen.

Winkelstraatmanagement

Florerende winkelstraten en winkelpleinen hebben een grote aantrekkingskracht op bezoekers en uiteindelijk weer op de instroom van nieuwe ondernemers.
De inzet van Buro 1075 leidt tot winkelgebieden met een nette, veilige en gastvrije uitstraling. En bovenal, een diverse samenstelling van het winkelaanbod. Door goed naar de samenstelling van de buurt/ regio te kijken en de belangen en behoeften van alle stakeholders in kaart te brengen, ontstaat een stevige onderlegger voor de ontwikkeling van een winkelgebied. We vervullen deze rol zowel voor de overheid, winkeliersverenigingen en vastgoedeigenaren. We weten als geen ander wat onze opdrachtgevers beweegt en spreken zowel de taal van de ondernemers, vastgoedeigenaren, als ook de taal van de overheid.

Collectieve aanpak afval uitdagingen ondernemers

Overmatige verkeersstromen van afvalinzamelaars in winkelstraten of (historische) binnensteden en de rommelige uitstraling van rolcontainers op straat, is overal een bron van overlast. De infrastructuur van veel winkelstraten of (historische) binnensteden is vaak niet ingericht voor groot vrachtwagenverkeer.

Door de afvalinzameling voor ondernemers collectief, duurzaam en efficiënt in te richten, ontstaan er minder verkeersbewegingen, minder onveilige situatie, minder luchtvervuiling en is een vermindering van ongedierte een direct effect.  Ook afvalinzamelaars zijn gebaat bij een collectieve en efficiëntere manier van afvalinzameling.

Placemaking

Gebieden in ontwikkeling vragen om meer betrokkenheid van bestaande en nieuwe bewoners. Via Placemaking activiteiten worden bewoners en ondernemers betrokken bij de (her) inrichting van de publieke ruimte.
Voor ons is het van groot belang dat gebruikers van de openbare ruimte zich hiermee verbonden voelen. Op Plein 40-45 hebben wij meerdere events georganiseerd die een hele sterke coleur locale kennen en die in samenspraak met lokale bewoners en ondernemers tot stand gekomen zijn.

Neem contact op met ons